De Seizoenarbeiders

Wij koppelen middels een online platform werkloze zzp’ers uit de festival- en evenementen sector aan boeren die kampen met een tekort aan seizoenarbeiders.

Stem op dit idee
Beschrijving

Door de corona crisis hebben boeren moeite om genoeg buitenlandse seizoenarbeiders te vinden voor dit teeltseizoen. Tegelijkertijd zijn er veel zzp’ers die als gevolg van deze crisis tijdelijk geen werk hebben, met name in horeca en de evenementenbranche. Het initiatief ‘De Seizoenarbeiders’ koppelt tijdelijk werkloze zzp’ers aan biologische boeren met een arbeidstekort. Dit gebeurt via een online platform waar werken op een boerderij duidelijk en niet geromantiseerd verbeeld wordt. Het initiatief draagt direct bij aan het verminderen van urgente arbeidstekorten en het voorkomen van voedselverspilling. Een belangrijk secundair doel is het versterken van de verbinding tussen stad en platteland. Door boer en burger samen te brengen creëren we een context voor meer wederzijdse betrokkenheid en begrip. Dit moet op lange termijn bijdragen aan - volgens ons noodzakelijke - stimulering van lokale voedselproductie en consumptie, meer eerlijke prijzen voor boeren die daardoor op een meer duurzame manier ons voedsel kunnen produceren. Het succes van dit initiatief biedt mogelijkheden om in de toekomst werkgelegenheid in de landbouwsector voor Nederlandse jongeren makkelijker te realiseren. Door o.a. een educatief programma aan te bieden (in samenwerking met Warmonderhof BD-landbouwschool en het Slow Food Youth Network). Ons droomscenario is dat er in de toekomst meer Nederlandse jongeren werken in de landbouw en zich meer verbonden gaan voelen met de herkomst van hun voedsel. Tenslotte hopen we dat daardoor boeren zich meer gewaardeerd voelen en meer gezelligheid op het erf ervaren.

Hoe wordt het geld ingezet?

We willen het budget besteden aan de volgende zaken: - Opzetten van een website en onderliggend online platform om vraag en aanbod goed afgestemd aan elkaar te koppelen. - Een projectcoördinator die verantwoordelijk is voor communicatie tussen de seizoenarbeiders en boeren. - Ontwerper om met een sterk beeldmerk zo goed mogelijk te communiceren naar buiten. - Film/ fotografie om de potentiële seizoenarbeiders een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van het boerenwerk, en om het verhaal vertellen als het initiatief gaande is.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?