Waste Works Buffertrottoir

Biobased- en circulaire betontegels met direct daaronder een krattensysteem dat water buffert. Zo creëert het trottoir 90% minder CO2 uitstoot en voorkomt het wateroverlast.

Stem op dit idee
Beschrijving

Waarom een buffertrottoir? Waste Works gelooft dat we naar een circulaire economie toe gaan. Een circulair product aanbieden, wordt de standaard. Om in de toekomst onderscheidend te zijn, zul je nog iets extra moeten bieden. Waste Works biedt een biobased, circulair en klimaatadaptief trottoir. Daarmee helpen wij overlast van hemelwater te voorkomen, de CO2-uitstoot in de betonmarkt te verlagen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Uiteraard voldoet het trottoir ook aan de in de markt geldende eisen en normen. Steeds meer overlast van hemelwater Nederland ervaart steeds meer wateroverlast door hemelwater. Het KNMI geeft aan dat nattere winters en meer extreme neerslaghoeveelheden de komende jaren vaker voor zullen komen. In de zomer vallen heftigere buien met veel water in korte tijd. Wageningen University & Research (WUR) concludeert dat de beste aanpak om wateroverlast te voorkomen, bestaat uit drie stappen: vasthouden, bergen en afvoeren. De bodem werkt in principe als een spons. In groene gebieden kan water vrij in de bodem infiltreren, opgenomen worden door vegetatie en verdampen én het grondwater aanvullen. Steden zijn nu veelal ingericht om water af te voeren. De afvoercapaciteit is niet bestand tegen de huidige en toekomstige hoeveelheid hemelwater. Om wateroverlast te voorkomen, moeten we regenwater kunnen vasthouden en bergen tot het rustig weg kan zakken op de plek waar het valt. Oplossingen die (water)buffercapaciteit bieden, zijn dus hoognodig om steden toekomstbestendig te maken! De betonwereld: groot en veel CO2-uitstoot Beton bestaat voor een groot deel uit cement. Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Omdat de betonmarkt erg groot is, zorgt de betonmarkt voor een enorme CO2 uitstoot. De productie van cement zorgt wereldwijd voor zo’n 5% van de totale CO2 uitstoot! Als we inzoomen op Nederland, zien we hier een jaarlijks gebruik van zo’n 1.950 miljoen liter beton voor straatstenen, tegels en metselstenen. Ook in Nederland draagt de betonmarkt dus flink bij aan de totale CO2 uitstoot. Op de betonmarkt is het dus de hoogste tijd voor een innovatieve oplossing die de CO2 uitstoot flink verlaagt! Het Waste Works Buffertrottoir Het Waste Works Buffertrottoir is hét alternatief voor het traditionele betontrottoir. De tegels van het Waste Works Buffertrottoir creëren 80 tot 90% minder CO2-uitstoot dan traditionele tegels. Daarnaast voorkomt het Waste Works Buffertrottoir wateroverlast dankzij zijn buffercapaciteit. Het Waste Works Buffertrottoir is gemaakt van biobased en circulaire betontegels, met direct daaronder een krattensysteem van gerecycled plastic in een stevig geotextiel. Door deze krachtige combinatie ontstaat een klimaatadaptieve, biobased en circulaire oplossing tegen wateroverlast. De circulaire tegels voldoen aan alle marktconforme eisen en zijn NEN-EN 1339 gecertificeerd, deels gemaakt van miscanthusgras (‘olifantsgras’) en hebben een zeer lage Milieu Kosten Indicator (MKI). Ze zijn ruim 50% minder belastend voor het milieu dan tegels van traditioneel beton. Het krattensysteem is gemaakt van gerecycled plastic. Het systeem zorgt voor een buffercapaciteit van wel 67 tot 130 liter water per vierkante meter. Uiteraard voldoet het krat ook aan de benodigde drukeisen. Het krattensysteem kan een druk van meer dan 1.000 kN per vierkante meter aan. Een vrachtwagen die een stukje stoep meepakt, is dus geen probleem. Regenwater kan tussen de tegels door het krattensysteem instromen. Vanuit het krat zakt het dan langzaam de bodem in. Zo voorkomt het Buffertrottoir niet alleen wateroverlast, maar zorgt het ook voor een bodem die minder droog is. Dat is weer goed voor afkoeling van de stad, aanvulling van het grondwater en de biodiversiteit! Heden en toekomst Ons trottoir zou eind maart al in The Green Village van de TU Delft worden geplaatst, maar door corona perikelen is dit naar voren geschoven. We zijn nu hard op zoek naar een "launching customer" er lopen gesprekken met Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn (Nederland Circulair) en wil dan ook dat alle steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Daarnaast is er jaarlijks zo'n 100 miljoen aan schade die ontstaat door regenwateroverlast. Omdat het trottoir aan beide doelstellingen flink bijdraagt en de genoemde schade kan verminderen, verwachten wij een relatief snelle adaptatie door gemeentes van ons product.

Hoe wordt het geld ingezet?

3 zaken die hoog op de agenda staan zijn: Het doorrekenen van een lease businessplan waarbij betaald wordt voor gebruik ipv eigendom. Hierbij zou een gemeente dus betalen voor een stuk verharding en wateropvang en helemaal ontzorgd zijn verder. Het nog meer circulair maken van het krattensysteem in ons trottoir. De tegels nemen wij al terug aan einde van hun levensduur, om ze opnieuw tot tegels te verwerken. Het krattensysteem is wel van gerecycled plastic, maar we willen uitzoeken of dit op dezelfde manier terug genomen zou kunnen worden, zodat we 100% de cirkel rond maken. Een korte animatie over de werking van ons trottoir om de voordelen en werking snel en helder te communiceren. Voor alledrie is tijd, maar zeker ook budget nodig!

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Hulp doorrekenen lease model. Hulp doorrekenen potentiële markt om eventueel investeerders aan te trekken voor financiële borgstelling als lease model haalbaar blijkt. Hulp bij patenten aanvraag.