0Tolerance4Plastic

0 tolerance 4 plastic, een dag voor iedereen en een betere wereld voor de generaties na ons. Dat is wat we willen bereiken met dit beleid.

Stem op dit idee
Beschrijving

Handhaving vanuit gemeentes en meer inzicht op het gebruik van plastic op je evenement. Als je kijkt naar het gemiddelde festival in Nederland word er veel gedaan aan duurzaamheid, toch word dit vooral voor de bezoekers gedaan. Als je naar de backstage van een festival kijkt word de duurzaamheid nog vaak vergeten of genegeerd. Daarom kwamen we met het idee om een 0 tolerance beleid in te voeren voor plastic. De organisatoren moeten een uitgebreid plan aanleveren bij de gemeente om aan te tonen waar ze plastic voor nodig hebben, dit mag dan ook alleen noodzakelijk plastic zijn zoals bijvoorbeeld bij de EHBO-post of bij bepaalde producten in de catering. Overal moet over na gedacht zijn zodat de organisatoren zelf inzicht krijgen op wat ze verbruiken, aangezien veel hiervan niet nodig is. Tijdens de opbouw, de uitvoering en de afbouw zullen er teams aanwezig zijn die al het afval in de gaten houden en zorgen dat alles wat gerecycled kan worden, ook daadwerkelijk word gerecycled. Op deze manier willen we het plastic minimaal gebruiken en zorgen dat wat er word gebruikt, ook op een duurzame manier een tweede leven krijgt.

Hoe wordt het geld ingezet?

Verschillende voorlichtingen voor de evenementen branche en de gemeentes om uit te leggen wat ons idee is en hoe iedereen kan meewerken om dit een succes te maken. Als er goede voorlichtingen zijn, is het makkelijker om te laten zien hoe we te werk willen gaan.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Goed contact met leveranciers en toegang tot de gemeentes, de branche en mogelijk media. Ook moeten we samenwerken met afval verwerkers en mogelijke bestaande netwerken van circulaire organisaties/bedrijven.