Braive - alle jongeren mentaal sterk

Ontwikkelprogramma’s die jongeren inspireren, stimuleren en leren hoe zij eigenaarschap kunnen nemen over hun mentale gezondheid.

Stem op dit idee
Beschrijving

Juist nu is het tijd om mentale gezondheid een vaste plek te geven in onze persoonlijke ontwikkeling. Stress en onzekerheid op jonge leeftijd zijn levensgevaarlijk en vaak te voorkomen. Onrealistische verwachtingen, prestatiedruk, (ongezond) social media gebruik en minder fysiek contact (steeds meer online) dragen bij aan steeds meer mentale druk. Dit uit zich in een groeiend aantal depressies, burn-outs en zelfmoorden. Onze samenleving is de afgelopen jaren in een snel tempo veranderd maar het huidige onderwijssysteem is nog niet voldoende toegerust om jongeren om te leren gaan met deze nieuwe uitdagingen. Het huidige onderwijs richt zich nu voornamelijk op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden maar dat volstaat niet meer in deze veranderende wereld waar sociaal emotionele vaardigheden minstens net zo belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. De dagelijkse gevolgen hiervan zijn groot en hebben een grote impact op de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van de jongeren. Dit is een groeiend probleem voor onze hele maatschappij. Kortom, het moet anders en met braive willen wij laten zien dat het ook anders kan. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld om jongeren te helpen. Wij leren jongeren te redeneren vanuit een growth-mindset. Bewust te worden van hun emoties, gedrag en gezondheid, zodat ze sterk en wijs worden, en raad weten met stress. Niet tegengehouden worden door angst, maar alles uit hun leven halen. We train young brains to be brave, om mentale problemen, stress en depressies onder jonge mensen te voorkomen. We leren jongeren angst om te zetten in vertrouwen. Dit is een meerdaags trainingsprogramma dat zichzelf doorvertelt onder jongeren omdat aandacht besteden aan je mentale gezondheid een positieve ervaring wordt. Sommigen noemen ‘t ‘levensles’ op school. En dat is eigenlijk precies wat het is. Aanvullend aan de fysieke trainingsprogramma's zijn we online actief om jongeren te ondersteunen met hun mentale gezondheid. En zullen we jaarlijks een muziekevenement organiseren als aanvulling op het lesprogramma waar alle jongeren voor worden uitgenodigd die deel hebben uitgemaakt van de trainingen ‍ Wij stimuleren preventie, vernieuwing en beogen sociale en economische impact. Bij de jongeren uit dat zich in zelfverzekerdheid, betere (mentale)gezondheid, betere prestaties en betere ontwikkeling tot gezonde volwassenen. Breder gezien heeft dit een impact op hun toekomst kansen, draagt het bij aan hun werkgelegenheid (minder schooluitval, minder jeugdwerkloosheid, kansgelijkheid, normalisering van beeldvorming over mentale gezondheid en tot slot en tevens een van de belangrijkere punten; minder zelfmoorden onder jongeren. Uiteindelijk willen wij braive dusdanig verder doorontwikkelen dat wij met onze programma’s een vast onderdeel krijgen in het onderwijscurriculum van Nederland en verder.

Hoe wordt het geld ingezet?

Doorontwikkeling van het braive programma, de toetsing van het programma binnen verschillende omgevingen (scholen, jongerenhuizen, sportclubs etc). En de doorontwikkeling van een digitaal product (app) die de fysieke trainingen zal aanvullen. Hiermee kunnen we onze community een online plek bieden waar zij bij elkaar kunnen komen om ervaringen te delen, van elkaar te leren, informatie te vinden en andere online trainingen te volgen of mee te doen met challenges.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Enthousiaste en toegewijde mensen die ik een vergoeding kan geven voor hun werkzaamheden. Er zijn veel mensen die tot dusver braive vrijwillig hebben geholpen, dit is echter geen duurzaam model en zo is het moeilijk continuïteit van de organisatie en kwaliteit van diensten te waarborgen. Daarom hebben we een hybride-businessmodel ontwikkeld waarin wij in principe financieel onafhankelijk zijn van steun. Nu hebben wij echter dat steuntje nodig om van de grond te komen, al helemaal nu met de corona crisis die ervoor heeft gezorgd dat al onze pilots zijn uit/afgesteld.