Enough

Met Enough haal je op maandelijkse basis een verrassingstas van bijzondere groenten, kruiden en bloemen uit de omgeving van Rotterdam in huis. Verschillende chefs en kunstenaars laten in het bijgeleverde paper zien wat je met deze relatief onbekende producten kunt doen. Eten en kunst staan centraal. Hiermee verbinden we de getroffen sectoren. We creëren korte lijnen tussen de consument en lokale, duurzame voedselproducenten en geven we creatieven een platform.

Stem op dit idee
Beschrijving

Doordat door de Corona-crisis een groot deel van de horeca verplicht is hun deuren te sluiten is de kans groot dat 1 op de 3 restaurants in Rotterdam het hoofd niet boven water zal kunnen houden. Hierdoor verliezen ook veel van de lokale leveranciers een groot deel van hun afzetmarkt. Grote getalen bijzondere, relatief onbekende producten belanden in de afvalbak. In de creatieve sector zijn het vooral de zzp-ers en zelfstandige kunstenaars die de klappen opvangen. Er ligt geen of nauwelijks betaald werk op de stapel. Deze situatie dwingt ons tegelijkertijd om stappen te zetten die zullen bijdragen aan een meer duurzame en gelijkwaardige samenleving, en de massaconsumptie en verspilling tegen te gaan. We moeten meer zelf gaan maken en producten en diensten van dichtbij halen. Met ‘enough’ verbinden we de getroffen sectoren. We creëren korte lijnen tussen de consument en lokale, duurzame voedselproducenten en geven we de creatieven een platform. Enough zal bestaan uit een gevulde tas met bijzondere en lokale groenten en bloemen en een beeldend magazine waarbij eten en kunst centraal staan. Omdat veel van de producten voor de horeca bedoeld waren en dus relatief onbekend zijn, zullen we per maandelijkse uitgave telkens verschillende chefs vragen om bij deze producten suggesties en een recept te geven. Tevens vragen we per editie 3 kunstenaars, ontwerpers, dichters en/of fotografen om met een product aan de slag te gaan en hier vrij werk van aan te leveren.

Hoe wordt het geld ingezet?

Redactie, vormgeving, drukkosten, fee voor de kunstenaars, promotie, inkoop producten, verpakking en distributie voor de eerste 12 edities.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?