"Puur Aarden" De school van de toekomst!

Om goed te kunnen ontwikkelen moet je als kind goed geaard zijn. Hoogwaardig nieuwe vorm van onderwijs voor basisschool leerlingen faciliteren op van oudsher gemengde boeren bedrijven.

Stem op dit idee
Beschrijving

Onderwijs kampt met een leraren tekort en ruimte gebrek. Door het corona tijdperk is het goed zichtbaar geworden dat de huidige vorm van onderwijs niet in het nieuwe tijdperk past. Naast het risico op besmetting van gevaarlijke ziektes is de ontwikkeling van talloze kinderen verstoord. In het huidige systeem verwacht men dat onze kinderen gedurende het gemiddelde van 7 uur op een dag binnen vier muren aan een tafel in een grote groep op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Daarnaast vaak ook in hun thuissituatie , minder ruimte hebben om buiten te ontwikkelen op motorisch vlak. Als we kijken naar wetenschappelijke artikelen lopen kinderen in het jaar 2020 motorisch veelvuldig achter op kinderen uit het jaar 1987. Puur omdat de digitale wereld en het huisvesten van onze scholen ze te weinig uitdagingen bieden om hun lichaam te kunnen leren gebruiken. Met een uurtje gym per week kom je er niet.... ook het analytisch denkvermogen en tal van andere competenties worden door de huidige manier van onderwijs onderbenut en dus niet of minder ontwikkeld. Door het verwachtings patroon in het huidige onderwijs kunnen fysieke gezondheids problemen en ook gedrachts-problematiek veelvuldig ontstaan bij onze basisschool leerlingen. Ook neemt de druk enorm toe bij onze leerkrachten. Waardoor er inmiddels een groot te kort aan leerkrachten is ontstaan. Ook de landbouw en veeteelt kampt met problemen. Denk aan onder andere de stikstof-crisis en het gemis van een opvloger bij boerenbedrijven op prachtige locaties welke vele kansen bieden. Deze sector staat voor grote uitdagingen als de kleinschalige boer wil blijven bestaan in Nederland. Bij het verdwijnen van deze bedrijven verdwijnt ook ons cultureel erfgoed. Door de klimaat crisis zijn we het er snel over eens dat er een verantwoording ligt om de huidige generaties bewust te maken van het milieu en de omgang met natuur. Met de " Puur aarden" school van de toekomst kunnen we meerdere sectoren helpen met een prachtige transformatie voor de toekomst. Een heleboel vliegen in 1 klap! Onze kinderen! Welke al onze investeringen verdienen. De kinderen staan hierbij centraal! Waardoor wij met de hele maatschappij de vruchten plukken van deze manier van onderwijs! Om goed te groeien en te ontwikkelen moet je goed geaard zijn. Met puur aarden onderwijs gaan kinderen in de basisschool leeftijd de helft van de lestijd buiten hun lesuren doorbrengen met een hoge kwaliteit van onderwijs waarbij alle doelstellingen gehaald worden. Op bijzondere lokaties, waarbij er ruimte,natuur, dieren en zeer veel diversiteit aanwezig is. In samenwerking met de huidige basisscholen. Zodat er minder tijd binnen doorgebracht gaat worden en ook het aantal kinderen in een klaslokaal gehalveerd kan worden. Het is dus een samenwerkingsverband. Gedacht moet worden aan van oudsher gevestigde gemengde boeren bedrijven welke nu in hun bestaandsrecht bedreigd worden door de nieuwe regels en het niet vinden van geschikte opvolgers. Op deze locaties gaan deze scholen opgericht worden. En zullen kinderen vakken als natuurkunde, biologie, maar ook rekenvaardigheid en maatschappijleer in het veld leren. Daarnaast gaan ze zeer bewust leren hoe we met onze natuur om moeten gaan. Dat de mens deel is van de natuur. En wij de verantwoording hebben als mens om goed om te gaan met de natuur van A tot Z. Denk daarbij aan dier en gewas en bodem. Het kweken van eigen groenten maar ook het verzorgen van dieren. Het nut van regen en de stand van de maan. De invloed van de seizoenen en alle scheikundige processen welke je gewoon om je heen ziet ontstaan. Ook zal er ruimte zijn voor yoga en meditatie. En voor de zorg voor elkaar door samenwerking. Naast alle leerdoelen zal ook de gezondheid van de leerlingen verbeteren omdat het immuunsysteem zich goed kan ontwikkelen in de buitenlucht en uiteraard door de beweging van de kinderen zal ook obesitas afnemen en zullen oplossingen inzaken als gedragsproblematiek een nieuwe vorm krijgen. Ook ouders zullen een aandeel krijgen in het onderwijs en nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de kinderen waardoor ze zich verbinden aan de school en met hun kind de school beleven. De oplossing voor de nieuwe generatie hoeven we alleen maar vorm te geven met elkaar! En ook de prachtige boeren bedrijven kunnen transformeren naar een vruchtbare sector met bestaands recht. De druk in de klaslokalen zal afnemen en een nieuwe generatie leerkrachten zak opstaan! Het onderwijs, het milieu, de natuur, land en tuinbouw en veeteelt. Ze zijn allemaal gebaad bij deze prachtige nieuwe vorm van onderwijs. Toekomstbeeld: Als derde generatie ben ik eigenaar van een van oudsher gemengde boerderij. De afgelopen 20 jaar heeft zich een transformatie plaats gevonden en is de boerderij een plek voor educatie, omtspanning en ontwikkeling. Al vanaf 1987 bezoeken basisscholen en middelbare scholen onze boerderij voor educatie. De locatie is er! Nu nog de expertise en medewerking van het onderwijs om het vorm te geven. Als voorbeeld school/ bedrijf zullen we door heel Nederland " puur aarden" scholen kunnen laten ontstaan. Scholen voor de toekomst! De nieuwe generatie kinderen is er klaar voor! Op het van oudsher gemengde boerenbedrijf, waar ik geboren ben en als derde generatie mag wonen en werken , is reeds sinds 1987 een transformatie gaande. Welke inmiddels is uitgegroeid tot een ware ontmoetingsplek voor jong en oud. Waarbij de kinderen centraal staan. Educatie en belevend leren zijn onze kerndoelen. Al meer dan 30 jaar ontvangen wij reeds scholen op onze boerderij. Het idee voor deze " puur aarden" boerderij school mag zijn vleugels gaan uitslaan en wij kunnen als voorbeeld school fungeren voor die volgen!

Hoe wordt het geld ingezet?

Uitwerken van onderwijs kerndoelen met specialisten, samenwerking met basisscholen om een pilot op te zetten voor deze nieuw te vormen onderwijs soort. Kennis vergaren van specialisten en zorgen dat de eerste leerlingen komen "aarden". Economische haalbaarheid toetsen en uitwerken tot een gedegen financieel onderbouwt plan.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Ondersteuning in het uitwerken. Communicatie ministerie van onderwijs.