Intelligente business ecosystemen aangedreven door circulaire impact!

Circular Clarity heeft als eerste een regeneratief Business Model Canvas ontwikkeld om de circulaire transformatie te versnellen waarbij de mens leidend is.

Stem op dit idee
Beschrijving

Het is duidelijk. Veranderen hoort bij leven en ondernemen. En dit heeft veel effect op wie we zijn en wat we doen. Hoe zeker wij ons voelen. En roept evenveel vragen op. Circular Clarity werkt hard aan de oplossing op al dit soort vragen. En de huidige crisis leidt er toe dat veel ondernemers voor belangrijke beslissingen komen te staan. Een Circulaire transitie gaat samen met een stukje emotionele, zakelijke en circulaire intelligentie. Het door Circular Clarity ontwikkelde Interactieve Business Model Canvas helpt de circulaire transformatie bij MKB bedrijven te versnellen waarbij de mens leidend is met de juiste mindset. Binnen het canvas is de focus nadrukkelijk op de mens, zowel directies/management teams als medewerkers, en het creëren van de juiste mindset. Verder zijn er, of worden deze nu ontwikkeld, modules voor onder andere marketing, social media, onderwijs beschikbaar. Maar voor veel ondernemers is het besef nu daar dat we niet in één keer naar een nieuwe economie zullen veranderen, maar stapsgewijs toch echt zullen moeten gaan wennen aan een nieuwe manier van denken en werken. Toekomstgericht. En naast verandering omarmen, ook bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de toekomst. Met het Interactieve Business Model Canvas kan je in je zelf gekozen snelheid en stappen de circulaire transformatie vorm geven en welke maatschappelijke impact je wilt gaan maken. Wij geloven dat ondernemingen nu de juiste stappen moeten zetten richting een circulaire wereld zodat ze tijdig kunnen inspelen op de vraag en behoefte van hun klanten, medewerkers, leveranciers en andere stake-holders. Dit gaat leiden tot positieve effecten in de bedrijfsvoering en de impact op sociaal en/of ecologisch gebied. Wij geven invulling aan onze componenten "Emotioneel, Zakelijke en Circulair" in samenwerking met een nauw verbonden netwerk wat het business model en waardesysteem van Circular Clarity al in de basis van bedrijfsvoering meeneemt, waardoor reeds tal van zeer interessante ontwikkelingen elkaar opvolgen. Wij zetten uit om bedrijven in Nederland opnieuw op te bouwen.

Hoe wordt het geld ingezet?

Dit bedrag stellen wij beschikbaar aan de Stichting Toekomstgericht Nederland (i.o.). De stichting heeft ten doel: De ontwikkeling, beheer en uitdragen van het gedachte goed van Circular Clarity .org en de toekomstgerichte activiteiten in al haar verschijningsvormen. Dit wordt gedaan door het delen van kennis en ervaring door middel van seminars, lezingen, podcasts, blogs, artikelen en interviews. Specifieke aandacht zal gegeven worden om het onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het primair onderwijs inhoudelijk in te vullen als proof of concept.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Platform krijgen om MKB bedrijven die hun eerste stappen willen zetten op het pad van circulair ondernemen uit te nodigen voor een webinar of workshop. Een aantal basisscholen die de leerlingen in de bovenbouw kennis willen laten maken met circulair en wat dat voor deze kinderen betekent nu en in de toekomst. Wij geloven dat deze generatie in een circulaire wereld volwassen gaan worden.