Meer winst, maar dan voor iedereen!

Graan/stro, hernieuwbare grondstof/reststof uit de  landbouw,  als basis voor regionaal (wereldwijd) gezond voedsel en betaalbare  gezonde huisvesting.  

Stem op dit idee
Beschrijving

Onze wereld met haar klimaat, natuur en milieu heeft het zwaar en vraagt duidelijk om een andere koers. Een nieuwe duurzame circulaire weg die nieuwe kansen bied voor zowel landbouw als bouw, momenteel twee in zwaar weer verkerende sectoren, voor beide intensieve sectoren is een aanzienlijk lagere footprint gewenst. ( huidige stikstofproblematiek en andere belastende uitstoot) Landbouw en bouw staan samen met andere sectoren aan de vooravond van belangrijke ingrijpende veranderingen. Vergroenen van de landbouw (kringloop) en bouw zijn terugkerende thema's in de politiek en media, het vraagt duidelijk om gerichte (flinke) stappen zetten. Graan/stro bied regionaal gezond voedsel en betaalbare gezonde huisvesting ineen! Graan/stro is een gewas met een rijke historie een grondstof die onze wereld dagelijks voorziet van gezond voedsel, tot eind jaren zestig van de vorige eeuw een belangrijk gewas/grondstof voor ons land. Bij opkomst van de intensieve landbouw is het langzaam uit ons (coulissen) landschap verdwenen. Hernieuwbaar restmateriaal stro heeft fantastische isolerende waarden en is met een minimum aan energie om te vormen tot een hoogwaardig  bouwmateriaal. Het (unieke) concept! Regionaal, modern, industrieel prefab bouwen met een grondstof reststof uit onze eigen achtertuin. Ruwe strobalen met een minimale machinale bewerking en energie omvormen tot Legoachtige maatvaste bouwblokken. Aansluitende machinale verwerking van deze geprofileerde blokken in een licht houten frame verwerken tot hoogwaardige prefab elementen voor gevel ,vloer dak en binnenwanden.(compleet casco in stro)  Resultaat; Gezonde, comfortabele, betaalbare woningen die energie,CO2 en stikstof neutraal zijn! Een standaard bevingsbestendig  product met een minimale footprint. (cradle to cradle!)  Graan/stro is een kostenloze 'verfraaier' van ons landschap, wat is er nu nog  mooier dan glooiende essen met wuivend goudgeel graan? Voor de sectoren natuur, landschap, recreatie en toerisme zou het meer dan welkom zijn.  Daarnaast zorgt het voor een belangrijke opwaarderingvan de kwaliteit m.b.t. soortenrijkdom, biodiversiteit en teeltwisseling, zo zijn graanakkers belangrijke broedgebieden voor allerlei vogelsoorten zoals o.a. veldleeuwerik en patrijs. People Planet Profit,  Een klimaatbestendige toekomst, een land en water met groene steden en een afwisselend (rijk) landschap, waar de sterk afgenomen biodiversiteit zich voldoende kan herstellen. Een regionale circulaire groene economie en werkgelegenheid, geen krimp maar groei en bloei regio met betrokken mensen die leven wonen/ werken in een dynamische aantrekkelijke groene regio! (wereldwijd!)   

Hoe wordt het geld ingezet?

Bijdrage in de kosten voor verfijning/ engineering van onze prototype machine, t.b.v. het in de markt zetten van productiemachines. (Europese markt en daarbuiten.)

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Partner/ investeerder met passie voor ons unieke concept van ecologisch bouwen. M.b.t. het in de markt zetten  van onze productiemachine zou een  internationaal netwerk/ en contacten welkom zijn.