60+30- SHARE and CARE

Het project ‘60+/30- SHARE and CARE’ betreft een nieuwe vorm van wonen en zorg op maat voor en door verschillende generaties

Stem op dit idee
Beschrijving

Het doel van het project is enkele maatschappelijke vraagstukken te koppelen en door middel van slimme oplossingen innovatieve en duurzame woon/zorgconcepten te bieden die aansluiten op huidige maatschappelijke behoeftes en een sterk verbeterd woon en leefklimaat opleveren. Kern van het concept is het creëren van nieuwe ‘communities’ in een aangepaste vorm van samenleven tussen verschillende generaties. Een ‘dorp in een gebouw’ biedt de beschutte maatschappelijke zorg-sfeer die we kennen van een dorpse gemeenschap. Iedereen kent elkaar en is bereid als dat nodig is er voor elkaar te zijn. Zonder verplichting maar wel met oog en oor voor de ander. Net zoals grootouders de zorg voor de kleinkinderen voor een dag in de week willen overnemen (oppas-oma en opa) om de twee banen die tegenwoordig in een jong gezin nodig zijn te kunnen waarborgen, zo kunnen de kinderen de toenemende zorg voor de ouderen en eenzamen opvangen. Daarbij kunnen analyses worden gemaakt en lessen worden getrokken uit de recente geschiedenis zoals de vrije communes uit de jaren 60 en de verplichte ‘kommunalka’s’ in de Sovjet Unie tot de jaren 90. Wederzijdse zorg voor generaties is al een oud gegeven uit de verschillende culturen en kan op deze wijze een nieuwe inhoud krijgen. De wederzijdse zorg kan indien gewenst worden uitgedrukt in ‘service-coins’, waarmee zorg-diensten zonder betaling kunnen worden verleend. Dit gegeven vormt de basis voor een woonconcept voor de toekomst, waarin leegstaande gebouwen als scholen, kerken, fabrieken, maar ook nieuwe woongebouwen kunnen worden ontwikkeld. Het speelt in op de actuele vraagstukken als betaalbare woonconcepten, dure zorg voor zowel ouderen als ook kinderopvang, eenzaamheid, toegenomen aantal scheidingen, toename ZZP-ers met ook zorgtaken, kleinere woonwensen voor zowel jongere starters als ook ouderen. Het biedt ook de mogelijkheid om sociale woonvormen en zorg te combineren met de taken van Woningcorporaties en Zorginstellingen.

Hoe wordt het geld ingezet?

Eerste concrete uitwerking van het project in Eindhoven met enkele geïnteresseerde potentiële deelnemers in een coöperatie. Het start-budget is mede bedoeld om deelnemers ook gefaseerd te laten bijdragen.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Samenwerking met financieel, technisch en uitvoerend ondersteunende partners. Er zijn er al benaderd die in principe hun medewerking aan een dergelijke pilot hebben toegezegd.