GroenCollect, Een praktisch pad naar een sociale en circulaire stad

GroenCollect zamelt reststromen in en koppelt die aan lokale makers.

Stem op dit idee
Beschrijving

GroenCollect bestaat sinds 2016 en is actief in de 4 grote steden. Het doel is het voorkomen van verspilling van stedelijke reststromen door slim om te gaan met logistiek en circulaire hubs, de zogenaamde biohubs. Scundair doel is het opleiden en trainen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de directe omgeving van de hubs. Door deze aanpak wordt sociaal ondernemen gekoppeld aan circulair ondernemerschap op een lokaal niveau.

Hoe wordt het geld ingezet?

Verbetering van het opleidingsprogramma. We willen jaarlijks meer dan 10 mensen vanuit de bijstand naar betaald werk trainen met ons eigen opgezette opleidingssysteem.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

nvt