Bèta Burgerschap: zet techniek in voor een betere wijk!

Samenwerking tussen technische studenten en basisschoolleerlingen uit minderbedeelde wijken waarin maatschappelijke vraagstukken in de wijk op projectmatige wijze worden opgelost vanuit een technologische aanpak.

Stem op dit idee
Beschrijving

4.1 Move in het kort Move is ontstaan vanuit het idee dat er een te grote afstand is tussen de leefwereld van studenten en die van jongeren uit minderbedeelde wijken. Sinds de oprichting in 2009 heeft stichting Move een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Begonnen als studenteninitiatief in Utrecht zijn we inmiddels landelijk actief in elf grote studentensteden. Door studenten te koppelen aan basisschoolleerlingen van groep 7/8 en hen samen een project op te laten zetten, worden er keer op keer essentiële doelen behaald: perspectiefverbreding, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. In Delft, Eindhoven en Enschede heeft Move de reguliere Move-projecten aangevuld met Techniek en Innovatieprojecten. In deze steden, waar studenten van de technische universiteit staan te springen om deel te nemen aan een Move-project, krijgen de reguliere Move-projecten een meer technologische invulling. 4.2 Aanleiding Kinderen komen te weinig in contact met techniek, onder andere door een gebrek aan goed techniekonderwijs. Dit is zonde, want er zijn veel technische opleidingen (van MBO tot universiteit) die staan te springen om nieuwe studenten. Ook de banen liggen in deze sector, zeker de ‘praktijkbanen’, voor het oprapen. In Delft klinkt al enkele jaren de vraag om de TU meer naar de stad te brengen en andersom. De technische kennis waarvan de campus bulkt, wordt nog nauwelijks ingezet ten goede van de rest van de stad. Daarnaast horen we in Delft en Eindhoven geluiden van studenten dat ze het leuk en leerzaam vinden om de kennis en ervaring die ze opdoen tijdens de studie, toe te passen in de praktijk en over te brengen op anderen. Tot slot kampen Enschede en omstreken met een tekort aan technisch personeel. 4.3 Oplossing Bovenstaande problemen/tekortkomingen kunnen aangepakt worden door de leefwereld tussen studenten en jongeren te verkleinen. De techniek en innovatieprojecten van Move zijn hiervoor de oplossing. Doordat Move met zowel studenten als met kinderen uit verschillende wijken werkt, zijn we de ideale verbinder tussen stad en universiteit. Studenten die meedoen met Move, geven aan dat ze het waardevol vinden om hun eigen talenten in een Move-project te kunnen inzetten. Anders dan bij veel vrijwilligers uit niet-bètasteden, ligt hun achtergrond niet in het sociale werkveld. Het techniek- en innovatieproject biedt studenten de kans om kennis en ervaring toe te passen in de praktijk en tegelijkertijd hun enthousiasme over te brengen op anderen. Ook dragen de techniek- en innovatieprojecten bij aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel in, onder andere, Delft. Deelname aan een Move-project vergroot het enthousiasme voor bèta en techniek in het onderwijs en daarmee ook de instroom van technisch talent. De interesse van de basisschoolleerlingen op het gebied van techniek wordt getriggerd doordat deze leerlingen tijdens het project in aanraking komen met allerlei mogelijkheden rondom technologie. 4.4 Techniek- en innovatieproject in het kort Technische studenten worden gekoppeld aan basisscholieren uit groep 7/8 uit minderbedeelde wijken in de stad. Samen zetten zij een project op. Dit project neemt ongeveer een half schooljaar in beslag. Het project bestaat uit diverse onderdelen: kennismaking, bedenk & doe sessies, gastcolleges op de universiteit, rondleiding op de universiteit, projectrealisatie, en een afsluiting. Bedenk & doe sessie 1 staat in het teken van bèta burgerschap. In bedenk & doe sessie 2 brengen de kinderen door middel van een wijkverkenning in kaart welke maatschappelijke-technologische vraagstukken er in hun wijk spelen en welke beeld daarover bestaat onder bewoners. Een belangrijk onderdeel van het project is een bezoek aan de technieksector. Dit uitstapje zal plaatsvinden na het kiezen van een MTV en vóór het kiezen van de beste oplossing. Op die manier zijn de kinderen niet gelimiteerd in hun keuze voor het aan te pakken probleem en worden ze geïnspireerd om een realistische, technische oplossing te kiezen. Bedenk & doe sessie 3 begint met het maken van deze keuze. Daarna worden aan de hand van een talententest groepjes in de klas gevormd met elk een eigen takenpakket. Het totale takenpakket van de klas is op te delen in projectinhoudelijke en organisatorische taken. Vanwege de technische aard van het project, is het meestal niet mogelijk om de projectinhoudelijke taken ook op school uit te voeren. Daarom vindt een extra sessie plaats, de Sessie in de praktijk, bijvoorbeeld in een werkplaats op de TU of bij een andere technische organisatie. De organisatorische taken worden vervolgens uitgevoerd in de klas tijdens bedenk & doe sessie 4. Het techniek- en innovatieproject wordt afgesloten met een feestelijke onthulling van het resultaat. Ouders, buurtbewoners en pers zijn daarbij welkom, maar ook alle betrokken partners uit de technieksector worden uitgenodigd. Bij voorkeur is het resultaat voor langere tijd te zien op de TU of in het gemeentehuis. 4. Toekomstbeeld In de toekomst willen wij ieder jaar in staat zijn om minimaal zes techniek- en innovatieprojecten op te zetten in Delft, Eindhoven en Enschede. Zo bereiken we ieder jaar een grote groep studenten en kinderen, en dragen we bij aan burgerschapsvorming en talentontwikkeling.

Hoe wordt het geld ingezet?

Met een bijdrage van 25.000 euro willen wij in 2020/2021 zes techniek- en innovatieprojecten opzetten in Delft, Eindhoven en/of Enschede. Met deze projecten bereiken wij minimaal 150 leerlingen en ongeveer 30 technische studenten. Ieder project wordt feestelijk afgesloten, waarbij naast de deelnemers van het project ook nog eens buurtbewoners, ouders, media, gemeente en andere studenten bij betrokken zijn. In andere woorden: één project heeft een groot bereik en daarmee een grote kans om deelnemers zowel te enthousiasmeren als te informeren over de rol die techniek kan spelen binnen maatschappelijke context. Naast dat wij een deel van het budget besteden aan de opzet en realisatie van projecten, willen wij investeren in onze organisatie. Wij willen ons in 2020/2021 richten op het creëren en verstevigen van structurele samenwerking met lokaal-maatschappelijke organisaties en bedrijven. We willen naamsbekendheid, zodat basisscholen, gemeentes, universiteiten en andere partijen Move meteen weten te vinden bij interesse in sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Move is altijd op zoek naar samenwerking met andere partijen. We zijn voorstander van het delen van kennis en ervaring om op deze manier het beste uit de organisatie te halen. Samen kom je altijd een heel eind, ook in het streven naar sociaal-maatschappelijke doeleinden.