CIRKEL LAB - afval is verbinden

Cirkel Lab zet een ecosysteem op rondom duurzaamheid en circulariteit door een gemeenschap te creëren van like-minded mensen om de lokale economie ondersteunen.

Stem op dit idee
Beschrijving

Het is niet te laat - in Nederland wordt ongeveer 51% van het huishoudelijke afval gescheiden. Maar wat gebeurt er daarna mee? Cirkel Lab maakt het makkelijker en waardevoller voor mensen om afval te scheiden. Een fysiek lab in een urban landschap waar afval een nieuwe betekenis krijgt door creativiteit, educatie, kunst en design samen te laten spelen. Wij zijn toegewijd aan het vinden van innovatieve oplossingen voor huishoudelijk en zwerfafval. Plastic is nog steeds een overweldigend wereldwijd probleem, landschappen en woonomgevingen worden nog steeds vervuild. Cirkel Lab draagt bij om het tij te keren. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken en bewust te maken van het afval dat dagelijks wordt weggegooid, gaan wij op zoek naar een waardevolle manier om de kunststof nieuw leven in te blazen met een inspirerende en culturele aanpak. Lever je afval gesorteerd in bij het Lab, hier wordt het hergebruikt, gerecycled en upcycled in nieuwe producten. De mogelijkheden zijn eindeloos en direct zichtbaar voor burgers. Cirkel Lab zet een ecosysteem op rondom duurzaamheid en circulariteit door een gemeenschap te creëren van like-minded mensen, ondernemers en bewoners om zo de lokale economie ondersteunen. Met een beloningssysteem voor iedereen die zijn plastic komt inleveren. Wij streven er naar om een positieve impact te hebben op de leefomgeving door oplossingen te vinden voor de hedendaagse urban uitdagingen. Met deze visie wil Cirkel Lab bijdragen aan een circulaire economie en laten zien wat er gemaakt kan worden van kostbaar- afval. Er zijn al enkele initiatieven op het gebied van afvalverwerking, allemaal lokaal ondersteund. In een later stadium willen wij deze samenbrengen om inspiratie, oplossingen en kennis met elkaar te delen op landelijke schaal.

Hoe wordt het geld ingezet?

Locatie in stads centrum Voorzien van basis apparaten in het lab Vergunningen content creatie

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?