KeurWerk

Hét functioneringsgesprek voor zzp'ers. Platform dat feedback van klanten omzet in een zzp-competentieprofiel. Focus je juist op het juiste!

Stem op dit idee
Beschrijving

Aanleiding Al jaren is er consensus over het belang van opleiding en advies van zzp'ers op het gebied van ondernemerschap. Bij de start zijn zzp'ers even in beeld, daarna pas weer bij de aanvraag van crisissteun, pensioen, bijstand of faillissement. Gedurende het grootste deel van hun leven zijn ze als ondernemer zelf verantwoordelijk voor alles. Er is aan het vakmanschap van ondernemers meestal niets mis, maar... er is onvoldoende pensioeninzicht, onvoldoende dekking voor arbeidsongeschiktheid, onvoldoende administratieve kennis en onvoldoende inzicht in functioneren. De zorgen over werkgelegenheid voor zzp'ers bestaat voor een groot deel uit preventie: ontwikkel het ondernemerschap en voorkom zo uitval! Oplossing Net zoals andere ondernemers zijn de meeste zzp'ers ongeduldig en kritisch. Een oplossing dient goedkoop, snel, effectief en efficient te zijn. KeurWerk heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar welke competenties voor zzp'ers van belang zijn - aan de hand van die competenties is een online tool gemaakt die verstuurd kan worden aan klanten. De klant ziet een soort van klanttevredenheidsonderzoek, de zzp'er krijgt een score gericht op het ondernemerschap van zzp'ers - met daarbij van de acht belangrijkste onderwerpen aparte scores en meer informatie. Om de zzp'er daarna verder te helpen, biedt het platform een risicoprofiel aan, intervisie, coaching, training én zzp-naar-werknemer-begeleiding aan. Hierbij koppelen we adviseurs, trainers en coaches aan zzp'ers. Toekomstbeeld Over twee jaar is het normaal dat zzp'ers hun klanten om feedback vragen en is het voor zzp'ers logisch om zich ook op ondernemerschap te ontwikkelen. KeurWerk heeft dat ondersteund door intervisie, training en coaching voor het deel dat mogelijk is online beschikbaar te stellen - dat doen we door continue onderzoek en ontwikkeling. Het platform verdient zijn geld uit de toegevoegde waarde van alle belanghebbenden: zzp'ers, coaches, adviseurs, trainers, banken, gemeenten & verzekeraars. KeurWerk is tegen die tijd gecertificeerd als sociale onderneming.

Hoe wordt het geld ingezet?

Zo veel mogelijk zzp'ers benaderen, binden en helpen met onderzoek naar zichzelf.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Vooral een goed netwerk om de partijen die er het meeste baat bij hebben in te zetten als financier en als aanjager. Als ideaal een launching customer zoals een verzekeraar óf een aantal gemeenten die hun starters en bbz'ers beter willen begeleiden en daar budget voor hebben .