Basisinkomen

De invoering van een basisinkomen zal zorgen voor meer sociaaleconomische zekerheid, meer welzijn en verschaft aan iedereen durfkapitaal om innovatieve ideeën ten uitvoer te brengen.

Stem op dit idee
Beschrijving

Een basisinkomen verschaft een vangnet voor iedereen in tijden van crisis, of die zich nu op persoonlijke, landelijke of mondiale schaal manifesteert. Het helpt niet alleen de (onvrijwillige) zzp'er die nu in grote moeilijkheden komt of dreigt te komen, maar een basisinkomen zorgt er ook voor dat studenten die nu werkloos thuis zitten studie en huur kunnen betalen, dat mensen met nul-uren en flexcontracten worden ontzien en dat ook zij die het minder breed hebben hun boodschappen kunnen blijven doen. Bovendien ondersteunt een basisinkomen juist die mensen die op dit moment (en ook buiten crisistijd om) zulk belangrijk werk verzetten, mensen die vaak in onderbetaalde banen zitten en moeite hebben om bijvoorbeeld hun kinderen naar de dagopvang te blijven sturen. Door de (financiële) zekerheid die een basisinkomen biedt kan onze economie bovendien draaiend gehouden worden. Koopkracht blijft behouden waardoor bedrijven kunnen blijven bestaan en mensen niet hun banen verliezen. Een basisinkomen biedt houvast en solidariteit op het moment dat we dat het hardst nodig hebben. Het heeft een stabiliserend effect op de economie, biedt mensen meer economische zekerheid en maakt de samenleving financieel veerkrachtiger. Ook geeft het innovatieve ideeën van mensen meer kans van slagen, omdat ze een financieel vangnet hebben waar ze op terug kunnen vallen. Het biedt meer ruimte voor zelfontplooiing, maar ook voor essentiële zaken als mantelzorg en vrijwilligerswerk. Meer autonomie over het eigen leven heeft een dempend effect op stress en zorgt voor meer welzijn. Kortweg geeft een basisinkomen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf, hun naasten en hun omgeving te zorgen.

Hoe wordt het geld ingezet?

Het beginnen met uitkeren van een basisinkomen aan mensen en hun gedrag monitoren middels wetenschappelijk onderzoek. Fondsenwerving om meer mensen een basisinkomen te kunnen uitkeren en awareness over basisinkomen vergroten (zowel in het politieke als het publieke debat). Daarnaast kan er met behulp van blockchain technologie geld worden verdiend, dat vervolgens aan steeds meer mensen een basisinkomen kan uitkeren (meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=RdtNef4vEi4&index=7&list=PLCuC2Qo091T2O-X14Z-x65enaQntiSnvf )

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?