ReCover design: van afgedankte mondkapjes naar producten voor de post-corona economie.

Een tweede leven geven aan afgedankte mondkapjes: het ontwikkelen van nieuwe producten vanuit het basismateriaal van deze afgedankte mondkapjes.

Stem op dit idee
Beschrijving

Momenteel worden er in Nederland al 4.5 miljoen mondkapjes per week ingezet. Na het eerste gebruik kunnen deze mondkapjes tweemaal gereinigd worden in een plasmasterilisator. Maar na deze mondkapjes tweemaal gereinigd te hebben, kunnen ze niet meer worden ingezet voor het oorspronkelijke doel. Dit betekent dat er in korte tijd miljoenen mondkapjes aan afval ontstaat. Aangezien de overheid op dit moment nog 150 miljoen mondkapjes in bestelling heeft en dat de productie van een vaccin nog even op zich laat wachten, wordt deze hoeveelheid de komende tijd ook niet snel kleiner, integendeel. In plaats van het verbranden van deze mondkapjes zijn wij juist op zoek naar een tweede leven voor de hoofdgrondstoffen. De hoge dichtheid het filtermateriaal maakt deze uitermate geschikt voor hergebruik in bijvoorbeeld akoestische panelen. Het voorbeeld van akoestische panelen past ook goed bij het toekomstbeeld van de post-corona economie. De economie waarin meer mensen thuis zullen werken en onze kantoren een nieuwe indeling krijgen. Aangezien de grondstof ‘gratis’ voorhanden is, lijkt het ons mooi om een bepaald percentage van de uiteindelijke verkoop weer te herinvesteren in de zorg. Zodoende worden er door middel van dit initiatief niet alleen nieuwe banen gecreëerd en grondstoffen hergebruikt, maar ook geïnvesteerd in de nieuwe waarden van onze post-corona economie. Zie je graag een visuele weergave van het idee? Kijk dan even op www.mcfkater.com/recoverdesign.

Hoe wordt het geld ingezet?

Het budget wordt ingezet om zo snel mogelijk toe te werken naar een minimum viable product. Dat betekent dat het geld zal worden benut om snel inzichtelijk te krijgen wat de mogelijkheden met het materiaal zijn na de laatste keer steriliseren. Hierbij zullen kosten komen kijken voor bijvoorbeeld voor het opzetten van de testopstelling, het betrekken van deskundigen op het gebied van textielverwerking en recycling.

Wat is er nog nodig om het idee uit te voeren?

Om het idee uit te voeren zal er samenwerking met textielverwerkers, afvalinzamelaars en ontwerpers moeten plaatsvinden. Na het realiseren van het eerste minimaal werkbare product kan worden ingezet op het optimaliseren van deze samenwerking en het creëren van een platform waarop de nieuwe producten kunnen worden afgezet.